Samorządy MOF Malbork - Sztum :

Konsultacje społeczne nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+ - II ETAP
http://www.bip.malbork.pl/a,27241,konsultacje-spoleczne-nad-projektem-strategii-terytorialnej-zit-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-ma.html