Gmina Malbork otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości  17 500,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi  21 875,00 zł.

Celem programu jest:

- zakup książek będących nowościami wydawniczymi ,

- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,

- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

 

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

Szkoła Podstawowa w Gminie Malbork – kwota dofinansowania 15 000,00 zł,

wkład własny 3 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 18 750,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej – kwota dofinansowania 2 500,00 zł,

wkład własny 625,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł.