Wykaz z 23.10.2023 r.  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży