Przetarg ograniczony na 10.11.2023  do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych w budynku nr 11 w miejscowości Tragamin na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork