Wykaz z 22.09.2023 nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym