Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork zgodnie z poniższym wykazem:

Przetarg 09.01.2016 r.