Wójt Gminy Malbork podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży.

Stogi