Wójt Gminy Malbork w załącznikach poniżej podaje wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do zamiany.

Kraśniewo

Tragamin

Nowa Wieś Malborska