Wykaz z 03.02.2023   nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ograniczonego