Przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork na 21.10.2022 r.