Przetarg  ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork na 02.09.2022 r.
Załącznik graficzny