Wykaz z 25.04.2022  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej