Wykaz z 14.04.2022  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych