Joanna Werkowska,

pokój nr 14

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2016

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Sielezin

pokój nr 14

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2018

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

 1. opracowanie  projektów uchwał organizujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork,  
 2. przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania publicznego polegającego  na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 3. kontrola i nadzorowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym:
 4. realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
 5. wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli nieruchomości, 
 6. funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
 7. osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających  biodegradacji przekazywanych do składowania 
 8. weryfikacja danych zawartych deklaracjach składnych przez właścicieli nieruchomości,
 9. przygotowanie oraz prowadzenie postępowań w sprawach  z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 10. utworzenie i aktualizacja ewidencji nieruchomości wymaganej do obsługi systemu gospodarki odpadami,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej  prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz udostępnianie na stronie internetowej miasta informacji wskazanych w ustawie 
 12. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i  organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami  
 13. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdanych kwartalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, składnych na podstawie ustawy  o utrzymania  czystości i porządku w gminach,
 14. przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, 
 15. księgowanie wpłat opłat za odpady komunalne,
 16. wydawanie postanowień i upomnień dotyczących opłat za odpady komunalne,
 17. miesięczne uzgadnianie wpływów,
 18. uzgadnianie dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych.