Dorota Cielasińska

pokój nr 12

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

1/ gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i w zarząd,
2/ ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3/ organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
4/ nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5/ komunalizacja gruntów,
6/ prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
7/ tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,
8/ wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne,
9/ zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
10/ łowiectwo,
11/ zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,
12/ pracownicze ogródki działkowe,
13/ ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a/ przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
b/ wyłączanie gruntów z produkcji,
c/ rolniczego wykorzystania gruntów,
d/ rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych i użyźnianie innych gruntów,
14/ przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
15/ nasiennictwo,
16/ gospodarką wodną i melioracjami.
17/ Prowadzenie spraw z zakresu Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego