Paweł Weretycki

pokój nr 14

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2015

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Wróblewska

pokój nr 14

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2004

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania:

 1. przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 3. koordynację i obsługę działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzania zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analizę wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy terenu,
 9. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 10. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 12. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg do poszczególnych kategorii,
 13. projektowanie przebiegu dróg i infrastruktury technicznej,
 14. budowę, modernizację i ochronę dróg i infrastruktury towarzyszącej,
 15. zarządzanie drogami,
 16. określanie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 17. przygotowywanie materiałów, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.