Agnieszka Słupczewska

pokój nr 3

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2003

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania :

 1. przygotowywanie   we   współpracy   z   właściwymi   merytorycznymi stanowiskami   pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 3. przekazywanie -za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 5. podejmowanie czynności  organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,  zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
 6. protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
 7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i komisji Rady,
 8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 9. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi,
 10. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników
 11. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 12. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 13. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 14. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 15. zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
 16. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 17. ewidencja czasu pracy pracowników,
 18. kompletowanie wniosków emerytalno rentowych.