Specjalista ds. księgowości budżetowej - Maryla Guściora

pokój nr 6

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referent ds. księgowości budżetowej - Aleksandra Dombrowska

pokój nr 6

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2006

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat - Agnieszka Wasilewska

pokój nr 2

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2002

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referent ds. wymiaru podatków i opłat - Danuta Szućko

pokój nr 15

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2017

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat - Anna Rubiecka

pokój nr 7

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2007

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Referent ds. obsługi kasowej - Aleksandra Prokopowicz

pokój nr 8

tel.: 55/ 647 28 07 wew. 2008

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania Referatu Finansów i Budżetu: 

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
 2. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy
 3. udzielanie pomocy Wójtowi Gminy w wykonywaniu budżetu Gminy,
 4. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,
 5. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 9. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 10. rozliczenie inwentaryzacji,
 11. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów 1 ustalanie wyniku finansowego,
 12. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 13. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 14. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 15. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu, ,
 16. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 17. podejmowanie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 18. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
 19. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.