Imię i Nazwisko: Wojciech Łukasiewicz 

Funkcja: zastępca wójta - sekretarz 

Telefon: 55/ 647-28-07 w. 2019

Telefon: 600-401-774 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00 

 

Do zakresu zadań Sekretarza należy:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
 2. opracowywanie projektów zmian w Strukturze Organizacyjnej Urzędu
 3. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami, w tym pełnienie funkcji Urzędnika Wyborczego,
 7. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
 8. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie,
 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy
 10. wykonywanie wspólnie z innymi osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Urzędu funkcji kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 11. zapewnienie wdrażania nowych metod i technik pracy,
 12. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
 13. prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
 14. prowadzenie nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych z działalnością gospodarczą, agroturystyką, pracami społeczno-użytecznymi i BHP,
 15. nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
 16. nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu,
 17. nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z Sesji Rady Gminy,
 18. przygotowywanie projektów pism oraz wykonywanie innych czynności urzędowych 
 19. w zakresie należącym do kompetencji Wójta, jako administratora danych osobowych, o których mowa w obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 20. sprawowanie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
 21. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta Gminy.

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy:

 

 1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta
 2. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta
 3. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu
 4. pełnienie nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał dotyczących podległych mu stanowisk
 5. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
 6. koordynacja i pełnienie nadzoru nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych
 7. koordynacja i pełnienie nadzoru nad sprawami związanymi z inwestycjami, planowaniem przestrzennym, zamówieniami publicznymi, gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska, mieniem komunalnym, infrastrukturą gminną
 8. koordynacja i pełnienie nadzoru nad działalnością Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej