Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d i e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 r.. poz. 1469 z późn. zm.) informuje się, że:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do, którego mieszkańcy Gminy Malbork mogą oddać odpady komunalne jest:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALBORKU Sp. z o.o. ul. Gen. de Gaulle'a 70 82-200Malbork

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, a w soboty w godz. 9:00 do 12:00.

Cennik PSZOK

Link do PSZOK

Zużyty sprzęt elektroniczny można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Malborku oraz w ilości „sztuka za sztukę” sprzedawcy, u którego zostało zakupione nowe urządzenie tego samego rodzaju. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć bezpłatnie taki sprzęt i przekazać odpowiedniemu nakładowi przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny jest odbierany od mieszkańców w ramach zbiórki organizowanej przez podmiot odbierający odpady komunalne dwa razy do roku (na wiosnę oraz na jesień).