Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) gminy są zobowiązane  do udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy są położone gospodarstwa rolne.
 
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, ani bezpośrednio firmie odbierającej odpady z nieruchomości, ani zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny być przekazywane do placówek sprzedaży lub do innych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na odbiór, czy zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, w ramach indywidualnej umowy.

 Poniższa lista została utworzona na podstawie ogólnodostępnych wykazów przedsiębiorców:

  • Handel Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew, tel. 58 530 20 61;
  • "MITRON" Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Leszek Ossowski, ul. Cagielnia 3, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 686 31 62;
  • GUMEKO Sp. z o.o. Rożental 35 83-130 Pelplin tel. 663 141 911;
  • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BRODFOL Jakub Stroksztejn ul. Świerkowa 5 87-300 Brodnica tel. 601 056 217, 669 909 659;
  • PHU Ran-Eko Radosław Kaniewski Bruki Unisławskie 83 86-260 Bruki Unisławskie 83 tel. 93 283 908, 577 314 0906;
  • FHU Ekoglob Jacek Chojnacki Czerskie Rumunki 60 87-603 Czerskie Rumunki tel. 512 987 555;
  • Trzaska Krzysztof Mława 1D 06-500 Mława tel. 512 262 480.