Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Malbork zmieszanych odpadów  komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH Sp. z o. o. w Tczewie, ul. Rokicka 5.