Malbork, dn. 01. 03. 2017 r.

 

W związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) 

 

Wójt Gminy Malbork

informuje o możliwości uzyskania dofinansowania

na modernizację systemów grzewczych

 

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe, zlokalizowanych na terenie gminy Malbork:

 • jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

 • wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

 • wielorodzinne, stanowiące własność Gminy,

Dofinansowanie mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

 • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą)

 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Kwota dotacji dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

 • kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:

- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

 • pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła,

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,

- 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie do 35% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

5. 000 zł na montaż kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę dla budynku jednorodzinnego,

12. 500 zł na montaż kotła opalanego gazem, olejem opałowym lub na biomasę dla budynku wielorodzinnego,

30. 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy do 30 kW przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

50. 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy powyżej 30 kW przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

 • zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż: kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą, pomp ciepła, węzłów cieplnych z przyłączami,

 • wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Malbork uzyskają dofinansowanie z budżetu gminy, jednak nie więcej niż 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

  

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

 

Bliższych informacji udziela pracownik ds. ochrony środowiska podinsp. Dorota Cielasińska, pok. Nr 12, I piętro, nr tel. 0-55 647 28 07 wew. 16.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dofinansowania wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pok. Nr 1, od pn. do pt. w godz. 7:00 - 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28. 04. 2017 r.

 

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pok. Nr 1, od pn. do pt. w godz. 7:00 - 15:00 lub w załączniku.

 

Wniosek o dofinansowanie " Czyste powietrze pomorza".