Dnia 10.05.2024 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, który odbył się pod hasłem: „Dzień Ziemi"- Święto Czystej Planety”. Organizatorem konkursu była Gmina Malbork oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem było propagowanie właściwych postaw ekologicznych, zwrócenia uwagi na potrzebę dbania o środowisko oraz kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Komisja konkursowa w składzie:

Wójt Gminy Malbork- Wojciech Łukasiewicz,

Dyrektor GOKSRTiZ w Malborku- Bartosz Błachut,

Referent ds. gospodarki odpadami – Anna Sielezin

wyłoniła następujących laureatów:

Grupa wiekowa: 4-7 lat:

Z uwagi na podobny poziom wykonania prac komisja konkursowa zdecydowała, że nagrodzone zostaną wszystkie złożone prace w tej grupie wiekowej tj.:

·         Blanka Baranik lat 4,

·         Katarzyna Werkowska lat 7,

·         Jakub Werkowski lat 4,

·         Antoni Wiśniewski lat 7.

Grupa wiekowa: 8-12 lat:

W kategorii wiekowej 8-12 lat wyróżnione zostały dwie prace konkursowe:

·         Lena Kapuścińska lat 9,

·         Zuzanna Pułczyńska lat 11.

Komisja konkursowa zadecydowała, że każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony.

Z laureatami konkursu będziemy kontaktować się telefonicznie.

Wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie składamy gratulacje!