I.       TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy LW elewacja

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3- Wzór wykazu robót budowlanych elewacja

Załącznik nr 4- Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Załącznik nr 5:

Przedmiar

Zalecenia nr 1

Zalecenia nr 2