Ogłoszenie z 25.01.2024 r.  Konkurs na realizację zadania publicznego w 2024 z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Malbork

załącznik nr 1 do zarządzenia  7/2020 - wzór oferty 2024

załącznik nr 1 do zarządzenia 7/2020 - wzór oferty 2024