Realizując obowiązek określony w art. 37f §1 Kodeksu Wyborczego odnośnie bezpłatnego, gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców - Wójt Gminy Malbork podaje  do publicznej wiadomości trasy przejazdu oraz godziny odjazdu autobusu w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, tj.  w dniu 15.10.2023r.
Rozkład jazdy - darmowy transport w dniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, tj.  w dniu 15.10.2023r.