Końcowa sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

 

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia
27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Malbork.

 

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku. 
Wnioski można składać od 15 maja do 30 czerwca 2023 r. i będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania zapasów węgla na składzie.

Gmina Malbork na sprzedaż posiada 18 ton orzecha oraz 7 ton groszku. Cena za tonę węgla nie uległa zmianie i wynosi 2000 zł brutto za tonę.

Dla uprawnionych mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel
w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.  

Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla, będą zobowiązani
do złożenia stosownego wniosku. Wzór wniosku dostępny jest na stronie BIP Urzędu Gminy Malbork oraz na stronie internetowej, możliwe jest także osobiste pobranie i wypełnienie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wniosek