Ogłoszenie o naborze Wójta Gminy Malbork z 20.04.2023 r. na wolne stanowisko podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa, infrastruktury terenowej oraz zamówień publicznych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie