Można już zgłaszać wsie do kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Konkursowa komisja oceniać będzie między innymi wygląd

zabudowań, pielęgnowanie miejscowej tradycji czy też promowanie lokalnych produktów. Nagrodzone zostaną również najpiękniejsze

zagrody.

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2023” ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólne działanie społeczności wiejskiej, identyfikację i promocję najlepszych wzorców działania zorganizowanych lokalnych społeczności, jak i indywidualnych mieszkańców obszarów wiejskich prowadzących działalność rolniczą, w tym również agroturystyczną, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i właściciele czynnych gospodarstw rolnych z województwa pomorskiego. Ponadto Konkurs służy poprawie estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród, których mieszkańcy wykazują się gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Zgłoszenia do etapu gminnego trwają do 2 czerwca 2023 r. Etap wojewódzki trwa do 14 lipca 2023 r. Do etapu wojewódzkiego można zgłosić tylko jedną wieś lub zagrodę z danego powiatu. Szczegółowe informacje w regulaminie.

 

Kryteria kategoria zagroda

Kryteria kategoria wieś

Regulamin Piękna Wieś Pomorska

załącznik nr 1- formularz zgłoszenia wieś

załącznik nr 2- formularz zgłoszenia zagroda