Wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego, należy złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy Malbork najpóźniej do 6 grudnia 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane w 2022 roku, co wiąże się z brakiem możliwości kupna węgla po preferencyjnej cenie.