Ogłoszenie -  Wójta Gminy Malbork z 03.11.2022 r.  nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze jednostki organizacyjnej gminy - Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie