Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego węgla.

28.10.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z przygotowywanymi przez Rząd przepisami dotyczącymi możliwości zakupu węgla po preferencyjnych cenach, Wójt Gminy Malbork informuje, że Gmina Malbork zgłosiła chęć dystrybucji importowanego węgla.

W związku z powyższym istnieje możliwość wstępnego oszacowania potrzeb mieszkańców Gminy Malbork poprzez zgłoszenie w Urzędzie Gminy (telefonicznie lub osobiście w sekretariacie).

Gmina Malbork planuje sprzedaż węgla poprzez wykorzystanie placów składowych istniejących firm.

Wszelkie informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Malbork https://www.gmina.malbork.pl, informacje można również uzyskać pod nr telefonu 506 194 243.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z projektem ustawy ilość zakupu po cenie preferencyjnej wynosi 1,5 tony do końca bieżącego roku oraz kolejne 1,5 tony w roku 2023 r.

Uprawnione do zakupu węgla po cenie referencyjnej są osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego

„Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”