Mieszkańcu pamiętaj, że każdy właściciel lub zarządca budynku do 30.06.2022 r.
jest zobowiązany do złożenia  deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Urzędu Gminy, w celu wpisania jej do bazy  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)