Szanowni Państwo

       Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy samorządu województwa zobligowane są do sporządzenia audytu krajobrazowego. Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 4 września 2018 r. podjął uchwałę ( nr 949/360/18) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego, powierzając jednocześnie jej wykonanie Dyrektorowi Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Niestety uwarunkowania pandemiczne uniemożliwiają prowadzenie przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego spotkań i warsztatów, dlatego przygotowane zostały formularze ankiet internetowych.

       W związku z powyższym Gmina Malbork udostępnia link do anonimowej ankiety, na prośbę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.      

Termin do 15 czerwca 2021 r. 

http://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k