W dniu 16.04.2016 roku na terenie Gminy Malbork miała miejsce akcja ,,Wiosenne sprzątanie” , w której wzięli udział  mieszkańcy Nowej Wsi Malborskiej oraz podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.

Inicjatorem przeprowadzonej akcji byli sami mieszkańcy Nowej Wsi Malborskiej.

Głównym celem przeprowadzenia tej akcji było oczyszczania terenów ulicy Kasztanowej ze śmieci, przy społecznym zaangażowaniu  lokalnej społeczności oraz zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska. Inicjatorem przeprowadzonej akcji byli sami mieszkańcy Nowej Wsi Malborskiej.

 

Podczas "Wiosennego sprzątania"  oczyszczone zostały przydrożne rowy oraz ulica Kasztanowa. Mieszkańcy, dzieci oraz młodzież, zostali zaopatrzeni w worki na śmieci a także  rękawice przekazane przez Wójta Gminy Malbork do przeprowadzenia  akcji „Wiosennego sprzątania" na terenie gminy Malbork. Zwieńczeniem całej akcji była znaczna ilość zebranych odpadów komunalnych,  a także  sprzęt RTV i AGD, odpady sanitarne i inne.

Takie przedsięwzięcia odbywają się co roku, gdyż mimo wejścia nowych przepisów ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy nadal pozbywają się tych odpadów poprzez wyrzucanie ich do rowów czy lasów.  Każdy mieszkaniec gminy Malbork ma możliwość oddania takich odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który prowadzony jest przy ul. gen. de Gaulle'a 70 w Malborku, lecz nadal tego nie czynią.

Za udział w tegorocznej akcji wspólnego sprzątania Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski składa podziękowania dyrektorowi oraz wychowawcom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku, a w szczególności wychowankom tego ośrodka zaangażowanym w działanie.