Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Malbork

Dnia 01 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół w Gminie Malbork odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Malbork. W czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Ślubowanie złożył także Wójt – Marcin Kwiatkowski.

Pierwszą sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego, poprowadziła Pani Elżbieta Wołos. W VII kadencji w obradach Rady Gminy Malbork będzie brało udział sześciu nowych radnych i dziewięć osób z poprzedniego składu Rady. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Leszka Wojtaś informacji  z przebiegu prac Komisji i odczytania protokołu. Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i zostali zaprzysiężeni. Po raz pierwszy też głosowali wybierając nowego Przewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu okazało się, że tę funkcję pełnić będzie radny Michał Błachut. Również w tajnym głosowaniu wybrano Wiceprzewodniczącego, którym została radna Elżbieta Wołos.

Podczas pierwszego posiedzenia sesji, w obecności radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości, ślubowanie złożył również nowy wójt gminy Malbork, Marcin Kwiatkowski. Po wypowiedzeniu słów przysięgi, pierwszy dzień grudnia stał się dla niego jednocześnie pierwszym dniem pracy na nowym stanowisku. Marcin Kwiatkowski oficjalnie przejął obowiązki wójta. Podczas swego wygłoszenia nowo wybrany wójt serdecznie podziękował mieszkańcom gminy Malbork za oddanie na niego głosów oraz poparcie go w kapani wyborczej, czego skutkiem było wybranie go w pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 roku. Podziękowanie swe złożył również poprzedniemu wójtowi Julianowi Grzanko za to, iż pozostawił gminę w dobrej kondycji finansowej wraz z przygotowanymi projektami rozwoju gminy na przyszłe lata.

W VII kadencji Radę Gminy Malbork reprezentować będą:

1. Błachut Michał,

2. Wołos Elżbieta,

3. Bartecka Wioletta,

4. Grad Elżbieta,

5. Przewlekła Dorota,

6. Kapuścińska Bożena,

7. Dąbrowska Danuta,

8. Pidek Adam,

9.Farysej Tomasz,

10.  Turbak Władysław,

11.  Kwitnewska Małgorzata,

12.  Pilipiec Wojciech,

13.  Michał Skotarek,

14.  Matysiak Sylwester,

15.  Stasiołek Beata.