Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się ze zmianą w załączniku do uchwały Nr XX/184/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 „Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 27 grudnia 2012 r. o godzinie 8.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork. Uwagi do projektu można również składać do 27 grudnia 2012 r. : – na adres – na adres e-mail: bip@gmina.malbork.pl – lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork. W załączeniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/184/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 „Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

zaproszenie na konsultacje – XII-2012