Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Zaproszenie na konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się z projektem ” ROCZNEGO  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2013″

Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 25 października 2012 r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork.

 

Uwagi do projektu można również składać do 25 października 2012 r. :

- na adres – na adres e-mail:  bip@gmina.malbork.pl

- lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

Załącznik:

Roczny program współpracy – 2013