Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Przetarg

Oferujemy Państwu  działki budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Malborka, stanowiące własność komunalną Gminy, o powierzchni od 552 m2 do 3125 m2.
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W zależności od karty terenu przeznaczone pod zabudowę:
- mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,
- usługową z uzupełniająca funkcją mieszkaniową
- oraz mieszkaniową z uzupełniająca funkcją usługową.

Uzbrojenie zależne od położenia działki:
- w pełni uzbrojone w wodę, kanalizacje, energię elektryczną i gaz.
- uzbrojone w wodę i energię elektryczną
- uzbrojone w energię elektryczną

Uregulowane formy prawne i własnościowe.
Sprzedaż gruntów budowlanych na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Ponadto dysponujemy terenem, nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni 115 ha, z możliwością wydzielenia gruntu pod konkretną inwestycję.
Teren nieuzbrojony, z zapewnieniem dostępu do wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.
Duży potencjał taniej siły roboczej
Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (drogowa i kolejowa)

Gotowość do negocjacji.

Szczegółowe informacje – powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się na: http://www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI

Najbliższy przetarg odbędzie się dnia 10.09.2012 r. o godz. 10:00

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie urzędu lub na konto Banku Spółdzielczego w Sztumie Oddział w Malborku , ul. Sienkiewicza 22, 82-200 Malbork Nr 06 8309 0000 0060 3197 2000 0030 do dnia 06 września 2012r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512034481, 664722501 lub e-mail budownictwo@gmina.malbork.pl lub na stronie http://www.ugmalbork.mojbip.pl