Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ceglana 7
82-200 Malbork

Przyjmuje interesantów : od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

TELEFON/FAX 55 267 02 58
Tel. 509 757 209

Kierownik – Mirosława Słończyńska
m.slonczynska@gops.malbork.pl

Główna księgowa – Hanna Gil
h.gil@gops.malbork.pl

Specjalista pracy socjalnej – Teresa Chachulska
t.chchulska@gops.malbork.pl

Starszy pracownik socjalny – Anna Marciniak
a.marciniak@gops.malbork.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Tel. 055 647 28 07 WEW. 28

Starszy Referent – Beata Lewandowska
b.lewandowska@gops.malbork.pl

Starszy Referent – Elżbieta Zima
e.zima@gops.malbork.pl

DZIAŁANIA PROJEKTOWE – POKL
Tel. 509 757 209

Pracownik socjalny – Wioletta Jachim
w.jachim@gops.malbork.pl