Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się ze zmianą w załączniku do uchwały Nr XX/184/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 „Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 27 grudnia 2012 r. o godzinie 8.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork. Uwagi do projektu można również składać do 27 grudnia 2012 r. : – na adres – na adres e-mail: bip@gmina.malbork.pl – lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork. W załączeniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/184/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 „Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

zaproszenie na konsultacje – XII-2012

UWAGA!

Dnia 31 grudnia 2012r. ( poniedziałek) kasa w Urzędzie Gminy Malbork będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie płatności dokonywać można tego dnia za pośrednictwem banku na rachunek bieżący Urzędu Gminy Malbork:

61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

Wieczór wspomnień w Zespole Szkół w Gminie Malbork

Dnia 14 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Gminie Malbork odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd uczniów na Ukrainę. Na wieczorek wspomnień pod hasłem „Sen o Ukrainie” zaproszeni zostali przedstawiciele władz gminy: wójt, zastępca, sekretarz, dyrektor GOKSTiR, przewodniczący Rady Gminy oraz radni, jak również rodzice młodzieży uczestniczącej w wymianie. W jesiennej, nastrojowej atmosferze gimnazjaliści opowiadali swoje wspomnienia z pobytu. Aby ukazać panujący klimat i wrażenia z wycieczki przygotowali prezentację zdjęć. Młodzież zaprezentowała także swoje umiejętności wokalne. Podsumowaniem wieczoru był słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Produkt tradycyjny i regionalny szansą rozwoju wsi”

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe

pt. „Produkt tradycyjny i regionalny szansą rozwoju wsi

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: Stowarzyszeń, Fundacji, KGW, Gmin, Gminnych Ośrodków Kultury oraz osoby fizyczne i prawne, posiadające siedzibę  lub prowadzące działalność na terenie obszarów wiejskich powiatu malborskiego.

Program warsztatów:

 • Produkty i potrawy lokalne jako sposób na aktywizację przedsiębiorczości mieszkańców i KGW na obszarach wiejskich – budowanie marki obszaru w oparciu
  o produkty lokalne
 • Przyczyny i cele stworzenia europejskich przepisów
 • Unijne i polskie regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych
 • Wypełnianie wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych

Terminy  szkolenia:

 • 9 listopada 2012 r.  w  Malborku, ul. Plac Słowiański 17 (budynek Starostwa Powiatowego)  w godz. 09:00 – 16:00

Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas  tel./fax.: (55) 261-31-46, lub  wyślij maila na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub prześlij faxem kartę zgłoszenia lub wejdź na stronę www.spichlerzzulawski.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – termin zgłoszeń upływa 7 listopada 2012 r.

 

Zapewniamy:

Ciekawy program spotkania i doświadczoną kadrę trenerską

Atrakcyjny poczęstunek

Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika warsztatów

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW 2007-2013

 

zgłoszenie uczestnictwa szkolenie dla liderów_9-11-2012

Zaproszenie na konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się z projektem ” ROCZNEGO  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2013″

Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 25 października 2012 r. o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork.

 

Uwagi do projektu można również składać do 25 października 2012 r. :

- na adres – na adres e-mail:  bip@gmina.malbork.pl

- lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

Załącznik:

Roczny program współpracy – 2013

Przetarg!

Oferujemy Państwu 50 działek budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Malborka, stanowiące własność komunalną Gminy, o powierzchni od 552 m2 do 3125 m2.

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W zależności od karty terenu przeznaczone pod zabudowę:
- mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,
- usługową z uzupełniająca funkcją mieszkaniową
- oraz mieszkaniową z uzupełniająca funkcją usługową.

Uzbrojenie zależne od położenia działki:
- w pełni uzbrojone w wodę, kanalizacje, energię elektryczną i gaz.
- uzbrojone w wodę i energię elektryczną
- uzbrojone w energię elektryczną

Uregulowane formy prawne i własnościowe.
Sprzedaż gruntów budowlanych na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Ponadto dysponujemy terenem, nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni 115 ha, z możliwością wydzielenia gruntu pod konkretną inwestycję.
Teren nieuzbrojony, z zapewnieniem dostępu do wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.
Duży potencjał taniej siły roboczej
Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (drogowa i kolejowa)

Gotowość do negocjacji.

Szczegółowe informacje – powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się na: http://www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI

Najbliższy przetarg odbędzie się dnia 22.10.2012 r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Malbork do dnia 18.10.2012 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 512034481, 664722501 lub e-mail budownictwo@gmina.malbork.pl lub na stronie http://www.ugmalbork.mojbip.pl

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2012

Dnia 21 września 2012r. na ulicy Kasztanowej i Zwierzynieckiej w Nowej Wsi Malborskiej odbyła się akcja „Sprzątanie Świata” zorganizowana przez Zastępcę Wójta Gminy Malbork Pana Marcina Kwiatkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Malbork Pana Michała Błachuta. W akcji brali udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś. Efektem kampanii było zebranie pełnego kontenera odpadów. Najczęściej spotykane śmieci to: puszki i butelki po napojach, torebki foliowe, opakowania po produktach spożywczych ale zdarzały się również takie rzeczy jak lodówka oraz inne zużyte sprzęty AGD i RTV.

Organizatorzy całej akcji „Sprzątania świata” chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom oraz wychowawcom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.

 

 

 

 

Dożynki 2012

Dnia 23.09.2012 r. odbyły się dożynki powiatowe w Nowym Stawie.
Reprezentanci naszej Gminy częstowali gości przepysznym  ciastem, które upiekły Panie ze świetlic wiejskich, oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem, które były przygotowane przez Panie z Gimnazjum Gminnego.
Mogliśmy także podziwiać prace, które wykonane zostały przez dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Cisach.
Jury nagrodziło nas pierwszym miejscem w kategorii „najciekawsze stanowisko” i otrzymaliśmy za to kuchenkę mikrofalową, która trafiła do Gimnazjum Gminnego. W kategorii „najpiękniejszy wieniec”  wykonany przez wieś w Kamienicy, możemy się pochwalić trzecim miejscem.
Wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc serdecznie dziękujemy.

Konkurs na stanowisko opiekuna świetlicy w Kościeleczkach i w Cisach.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia

ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – opiekunów  świetlic  w Kościeleczkach i w Cisach
(umowa-zlecenie)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne, itp)
 7. umiejętność pracy z dziećmi i społecznością lokalną,
 8. kreatywność, pomysłowość, komunikatywność,

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie specjalistyczne, np. studium animatorów kultury, itp
 2. zdolności organizacyjne,
 3. odpowiedzialność i terminowość,
 4. samodzielność,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 7. inne wynikające z przepisów,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • ponadto, o ile istnieją: inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pok. Nr 11, w godzinach   od 7,00 do 15,00 lub przesłać pocztą z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko opiekuna  świetlicy wiejskiej” w Kościeleczkach lub w Cisach do dnia 24.09.2012 r., do godz. 15.00

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia po wyżej określonym okresie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zaproszone zostaną do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się dnia 26.09.2012

Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem nr 556476990

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na strome BIP Urzędu Gminy Malbork: www.ugmalbork.mojbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Malbork ul. Ceglana 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”

 


Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Tydzień poradniczy: zakładanie organizacji

Chcesz się zaangażować społecznie, a nie wiesz jak? Wahasz się, czy założyć stowarzyszenie, fundację?

Od 17 do 21 września 2012 r. Informatorium dla organizacji pozarządowych organizuje tydzień poradniczy, w czasie którego uzyskasz odpowiedzi na te i inne pytania związane z zakładaniem i rejestracją organizacji.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

W ramach tygodnia poradniczego możesz:

1. W godz. 10.00 – 16.00 zadać pytanie doradczyniom

 • telefonicznie 801 646 719
 • przez Skype: Informatorium_ngo
 • przez komunikator gadu gadu: numer gg 43576851

2. Przesłać pytanie mailowo na adres info@ngo.pl lub przez formularz zadawania pytań na stronie: poradnik.ngo.pl/zapytaj

3. Wziąć udział w seminarium pt. „Stowarzyszenie czy fundacja – oto jest pytanie”

Seminarium ma na celu wyjaśnić podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy stowarzyszeniem a fundacją. Przedstawimy także, krótko zagadnienia dotyczące zakładania i rejestracji organizacji. Mamy nadzieję, że ułatwi to podjęcie świadomej decyzji o sformalizowaniu działań społecznych.
Seminarium odbędzie się 19 września 2012 r. w godz. 12.00 – 14.30, w siedzibie Centrum Szpitalna przy ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie.
Zgłoszenia na seminarium można przesyłać do 18 września 2012 r. na adres info@ngo.pl
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów podróży.

Informatorium dla organizacji pozarządowych jest prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federację „Centrum Szpitalna”

Zapraszamy! Ty działasz – my pomagamy!