Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Dzień otwarty w ZS w Gminie Malbork

DZIEŃ OTWARTY

 

Dnia 14 marca 2013 roku Zespół Szkół w Gminie Malbork organizuje DZIEŃ OTWARTY dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

 

W programie:

- spotkanie z Dyrektorem szkoły,

- zwiedzanie szkoły,

- lekcje otwarte z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych,

- występ szkolnego Zespołu muzycznego.

Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo!

Od dnia 01 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikającą ze stawki podstawowej, określonej w uchwale nr  XX/208/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 28 grudnia 2012 roku. Metodą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka ta będzie wynosiła odpowiednio 71,00 zł brutto za jedno gospodarstwo domowe za odbiór śmieci w sposób mieszany a w przypadku selektywnego zbierania  odpadów będzie ona wynosiła 46,00 zł brutto.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi  na nieruchomości , która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników i opłaty która wynosi odpowiednio:                                                

zbierane w sposób mieszany :

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty, jeśli odpady są zbierane w sposób zmieszany zł/za jedno opróżnienie
120 36,20
240 71,70
360 106,40
1100 292,70

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności niż 1500 litrów, stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,266 zł za litr.

zbierane w sposób selektywny:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny zł/za jedno opróżnienie
120 23,50
240 46,60
360 69,20
1100 190,30

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności niż 1500 litrów, stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,173 zł za litr.

W załączeniu przekazujemy deklaracje, którą po wypełnieniu przez Państwa należy dostarczyć do Urzędu Gminy Malbork ul. Ceglana 7 82-200 Malbork do 15 marca 2013 roku. Musicie Państwo w niej zdecydować czy będziecie segregować śmieci, co będzie skutkowało mniejszymi opłatami czy też będziecie zbierać odpady w sposób mieszany.

Proszę pamiętać o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbiera śmieci z Waszych nieruchomości. Należy złożyć wypowiedzenie zgodnie z warunkami zawartymi w treści umowy, którą Państwo zawarliście.

W przeciwnym razie może się okazać, że po 1 lipca br. za odbiór odpadów trzeba będzie zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Państwa umowa,  szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Należności za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2013 roku będziecie państwo uiszczać w kasie Urzędu Gminy Malbork lub na konto o numerze: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010.
Wraz z deklaracją przesyłamy również regulamin. Wszystkie inne informacje dotyczące nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uchwały obowiązujące w tym temacie znajdziecie Państwo na stronie BIP Malbork: http://www.ugmalbork.mojbip.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Malbork

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy Malbork

Marcin Kwiatkowski

Załącznik nr 1

Informujemy, że z dniem 5-03-2013r. zmienił się adres siedziby LGD
Spichlerz Żuławski. Biuro znajduje się  przy ul. Plac Słowiański 17, pok. 211, 82-200 Malbork (budynek Starostwa Powiatowego)
Nr tel do biura LGD: 55 261 31 46 lub 512 600 669

Konkursy na palmę wilkanocną, pisankę, stroik wielkanocny oraz sernik, babę i mazurka wielkanocnego 2013!!!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia w Malborku OGŁASZA konkursy na: najładniejszą palmę wielkanocną, pisankę, stroik oraz sernik, babę i mazurka wielkanocnego. Pisanki i palmy,stroiki dostarczyć należy do świetlicy w Stogach do dnia 19.03.2013. Wypieki do dnia 21.03.2013 do świetlicy w Stogach do godz.15,00. Rozstrzygnięcie konkursu 21.03.2013 r. o godz. 16.00 w Stogach podczas Jarmarku Wielkanocnego.Serdecznie zapraszam mieszkańców gminy Malbork do indywidualnego lub grupowego udziału w konkursach.
Proszę zapoznać się z regulaminami konkursów.

 

 

Regulaminy:

kon_jarmark_wielkanocny13_karta_zgl

kon_pisanki13_reg

kon_palma13_reg

kon_baba13_reg

kon_stroiki13_reg

 

Konkurs plastyczny na wykonanie „Baranka Wielkanocnego”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu, Rekreacji,Turystyki i Zdrowia w Malborku ogłasza konkurs na wykonanie „Baranka Wielkanocnego”.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką lecz wielkość pracy nie może przekraczać 50×50 cm. Termin składania prac do 19.03 2013 w świetlicy w Stogach lub siedzibie GOKSRTiZ w Malborku ul.Ceglana 7. Rozstrzygnięcie konkursu dnia 21 marca 2013 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Regulamin konkursu:  kon_baranek13_reg

Bal karnawałowy 2013!!!

Dnia 09.02.2013 roku o godzinie 20.00 w świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich odbył się  bal karnawałowy w stylu lat 70.  Na sali balowej bawili się rodzice,pedagodzy,pani dyrektor Dorota Skibiak oraz zaproszeni goście.Nie zabrakło bujnych fryzur i szalonych,kolorowych strojów z tamtych lat.Zabawa przeplatana była konkursami. Dla każdego uczestnika konkursu czekały ciekawe nagrody. W przerwach balu można było zasiąść i pobiesiadować przy stole. O północy został wybrany król i królowa balu.Wszystkim gościom zagrał dj.Kryys.Ideą balu po przez loterię była zbiórka pieniędzy na doposażenie sprzętu edukacyjnego w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WALENTYNKĘ!!!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu, Rekreacji,Turystyki i Zdrowia w Malborku ogłasza konkurs na najładniejszą Walentynkę ” Moja Walentynka”.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Prace składamy u opiekunów świetlic lub w siedzibie GOKSTRiZ do dnia 11.02.2012r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 14.02.2012r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu w załączeniu:   walentynki13_reg

Koncert noworoczny pierwszaków z gminnego Zespołu Szkół w malborskim żłobku

W miejskim żłobku  „Szarotka” odbył się noworoczny koncert w wykonaniu uczniów klasy pierwszej z Zespołu Szkół w gminie Malbork. Program recytatorsko-muzyczny przygotowała nauczycielka Hanna Kucman. Pierwszaki grały na instrumentach, śpiewały i recytowały wierszyki o tematyce świąteczno-zimowej. Na koniec uczniowie oraz maluszki ze żłobka wspólnie zatańczyły karnawałowego walczyka. Po skończonym koncercie pierwszoklasiści zostali zaproszeni na pyszną szarlotkę. Było to pierwsze takie wydarzenie w malborskim żłobku, lecz nie ostatnie- poinformowała p.o. dyrektora Monika Ładyńska.