Wpisy z miesiąca:

Kategorie

 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ WALENTYNKĘ!!!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu, Rekreacji,Turystyki i Zdrowia w Malborku ogłasza konkurs na najładniejszą Walentynkę ” Moja Walentynka”.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie. Prace składamy u opiekunów świetlic lub w siedzibie GOKSTRiZ do dnia 11.02.2012r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 14.02.2012r. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu w załączeniu:   walentynki13_reg

Koncert noworoczny pierwszaków z gminnego Zespołu Szkół w malborskim żłobku

W miejskim żłobku  „Szarotka” odbył się noworoczny koncert w wykonaniu uczniów klasy pierwszej z Zespołu Szkół w gminie Malbork. Program recytatorsko-muzyczny przygotowała nauczycielka Hanna Kucman. Pierwszaki grały na instrumentach, śpiewały i recytowały wierszyki o tematyce świąteczno-zimowej. Na koniec uczniowie oraz maluszki ze żłobka wspólnie zatańczyły karnawałowego walczyka. Po skończonym koncercie pierwszoklasiści zostali zaproszeni na pyszną szarlotkę. Było to pierwsze takie wydarzenie w malborskim żłobku, lecz nie ostatnie- poinformowała p.o. dyrektora Monika Ładyńska.

 

 

 

 

 

Międzygminny Przegląd Teatralny w Starym Polu

Dnia 15 grudnia 2012 r. w Starym Polu odbył się IX Międzygminny Przegląd Teatralny pt. ” Ten Szczególny dzień się budzi”.  Podczas przeglądu występy swe zaprezentowali uczniowie z gmin Malbork, Stare Pole oraz Miłoradz.  Zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i wyjątkowe zdolności wokalne. Na świąteczny repertuar przybyli Wójtowie gmin: Malbork Pan Julian Grzanko, Miłoradz Pan Tadeusz Biliński oraz  Stare Pola Pan Włodzimierz Załucki. Wszyscy zaproszeni goście  świetnie bawili się podczas oglądania wszystkich przedstawień. Uczestnicy przeglądu zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez wójtów swoich gmin. Podczas przeglądu odbywał się również świąteczny kiermasz  oraz można było odwiedzić stoiska z pierniczkami na choinkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe

W dniu 16 grudnia 2012r. w świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich odbyło się spotkanie opłatkowe, na które przybyli  mieszkańcy wsi. Organizatorami  byli członkowie SWAL i KGW oraz instruktor świetlicy Pani Renata Szyszka. W spotkaniu opłatkowym udział wzięli Zastępca Wójta Gminy Pan Marcin Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Gminy Malbork Pan Michał Błachut, Prezes Fundacji ” Wróć” Pan Maciej Włodarski wraz z małżonką, Dyrektor Zespołu Szkół w Gminie Malbork Pani Dorota Skibiak oraz inni zaproszeni goście. Podczas tej uroczystości mieszkańcy oraz goście mogli obejrzeć występy młodzieży z Zespołu Szkół w Gminie Malbork. Wystąpiły także dzieci, które uczestniczą w projekcie  pn. ” Edukacyjna świetlica w Lasowicach Wielkich”, dotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W ramach publicznych konsultacji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się ze zmianą w załączniku do uchwały Nr XX/184/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 „Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 27 grudnia 2012 r. o godzinie 8.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork. Uwagi do projektu można również składać do 27 grudnia 2012 r. : – na adres – na adres e-mail: bip@gmina.malbork.pl – lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork. W załączeniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/184/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 06 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 „Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

zaproszenie na konsultacje – XII-2012

UWAGA!

Dnia 31 grudnia 2012r. ( poniedziałek) kasa w Urzędzie Gminy Malbork będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wszelkie płatności dokonywać można tego dnia za pośrednictwem banku na rachunek bieżący Urzędu Gminy Malbork:

61 8309 0000 0060 3197 2000 0010

Wieczór wspomnień w Zespole Szkół w Gminie Malbork

Dnia 14 listopada 2012 r. w Zespole Szkół w Gminie Malbork odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd uczniów na Ukrainę. Na wieczorek wspomnień pod hasłem „Sen o Ukrainie” zaproszeni zostali przedstawiciele władz gminy: wójt, zastępca, sekretarz, dyrektor GOKSTiR, przewodniczący Rady Gminy oraz radni, jak również rodzice młodzieży uczestniczącej w wymianie. W jesiennej, nastrojowej atmosferze gimnazjaliści opowiadali swoje wspomnienia z pobytu. Aby ukazać panujący klimat i wrażenia z wycieczki przygotowali prezentację zdjęć. Młodzież zaprezentowała także swoje umiejętności wokalne. Podsumowaniem wieczoru był słodki poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt. „Produkt tradycyjny i regionalny szansą rozwoju wsi”

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe

pt. „Produkt tradycyjny i regionalny szansą rozwoju wsi

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: Stowarzyszeń, Fundacji, KGW, Gmin, Gminnych Ośrodków Kultury oraz osoby fizyczne i prawne, posiadające siedzibę  lub prowadzące działalność na terenie obszarów wiejskich powiatu malborskiego.

Program warsztatów:

  • Produkty i potrawy lokalne jako sposób na aktywizację przedsiębiorczości mieszkańców i KGW na obszarach wiejskich – budowanie marki obszaru w oparciu
    o produkty lokalne
  • Przyczyny i cele stworzenia europejskich przepisów
  • Unijne i polskie regulacje prawne dotyczące produktów regionalnych
  • Wypełnianie wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych

Terminy  szkolenia:

  • 9 listopada 2012 r.  w  Malborku, ul. Plac Słowiański 17 (budynek Starostwa Powiatowego)  w godz. 09:00 – 16:00

Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas  tel./fax.: (55) 261-31-46, lub  wyślij maila na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub prześlij faxem kartę zgłoszenia lub wejdź na stronę www.spichlerzzulawski.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – termin zgłoszeń upływa 7 listopada 2012 r.

 

Zapewniamy:

Ciekawy program spotkania i doświadczoną kadrę trenerską

Atrakcyjny poczęstunek

Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika warsztatów

 

Szkolenie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW 2007-2013

 

zgłoszenie uczestnictwa szkolenie dla liderów_9-11-2012