Wpisy z miesiąca:

Kategorie

OBCHODY 65 LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STOGACH

Dnia 12 maja 2013 roku w Stogach Malborskich odbyła się uroczystość obchodów 65 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej . W tym dniu był zaplanowany szeroki program rozrywkowy.

Po odbyciu Mszy Świętej w kościele Św. Wincenta A’ Paulo poprowadzonej przez księdza dziekana Jerzego Pawelczyka odbyło się uroczyste powitanie gości oraz wręczenie orderów a także występ orkiestry dętej.  Po oficjalnej części na scenie występowali uczniowie Zespołu Szkół w gminie Malbork oraz Piotr Jacyno. Główną gwiazdą tego dnia  był zespół TOP- One. Po koncercie wszyscy zebrani mogli pobawić się przy muzyce, którą grał zespół Witek Band z Malborka. 

 

Spotkania doradcze dotyczące działania tzw. „Małe Projekty”

Logo1 spichlerz

Logo1 spichlerz Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”

zaprasza na SPOTKANIA DORADCZE w gminach

w związku z trwającym naborem wniosków

w ramach działania tzw. „Małe Projekty”

Terminy i miejsca spotkań:

Gmina Lichnowy

6.05.2013

9:00 – 14:00

Szymankowo, ul. Główna 5

Gmina Stare Pole

7.05.2013

9:00 – 14:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Gmina Malbork

8.05.2013

9:00 – 14:00

Urząd Gminy Malbork

Gmina Nowy Staw

9.05.2013

8:00 – 13:00

Urząd Miasta i Gminy Nowy Staw

Gmina Miłoradz

10.05.2013

9:00 – 14:00

Urząd Gminy w Miłoradzu

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 55 261 31 46 lub e-mailem na adres: sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub biuro.lgd@spichlerzzulawski.pl

Spotkania są współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW 2007-2013

Logo1 spichlerz

UROCZYSTOŚĆ 65 LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STOGACH !!!

Konkurs karaoke!!!

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku zaprasza do konkursu karaoke „Rozśpiewana gmina”. Konkurs odbędzie się dnia 08.06.2013 w świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich o godz. 17:00. Proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

2013_kon_karaoke_reg

2013_kon_karaoke_karta

2013_kon_karaoke_spis

Bezpłatne warsztaty szkoleniowe!!!

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski

zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe

z zakresu kultywowania tradycji rękodzielniczych (decoupage)

 

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: świetlic wiejskich, KGW, pracowników GOKIZ oraz osoby fizyczne, posiadające siedzibę  lub zamieszkałe na terenie obszarów wiejskich powiatu malborskiego.

Program warsztatów:

  • techniki i możliwości tworzenia rękodzieł,
  • wykład rękodzielnika o tradycji i historii rękodzielniczej,
  • zapoznanie uczestników z nowymi technikami decoupage,
  • samodzielne ozdabianie przedmiotów techniką decoupage przez każdego uczestnika

Terminy  szkolenia:

  • 23 marca 2013 r.  w  Starym Polu, ul.  Marynarki Wojennej 1 b (budynek GOKIS)  w godz. 10:00 – 16:00

Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas  tel./fax.: (55) 261-31-46, lub  wyślij maila na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub prześlij faxem kartę zgłoszenia lub wejdź na stronę www.spichlerzzulawski.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – termin zgłoszeń upływa 21 marca 2013 r.
o godz. 15.00

 

Zapewniamy:

Ciekawy program spotkania i doświadczoną kadrę trenerską

Atrakcyjny poczęstunek

Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika warsztatów

zgłoszenie uczestnictwa decoupage

 

 

 

Dzień otwarty w ZS w Gminie Malbork

DZIEŃ OTWARTY

 

Dnia 14 marca 2013 roku Zespół Szkół w Gminie Malbork organizuje DZIEŃ OTWARTY dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.

 

W programie:

- spotkanie z Dyrektorem szkoły,

- zwiedzanie szkoły,

- lekcje otwarte z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych,

- występ szkolnego Zespołu muzycznego.

Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo!

Od dnia 01 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikającą ze stawki podstawowej, określonej w uchwale nr  XX/208/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 28 grudnia 2012 roku. Metodą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka ta będzie wynosiła odpowiednio 71,00 zł brutto za jedno gospodarstwo domowe za odbiór śmieci w sposób mieszany a w przypadku selektywnego zbierania  odpadów będzie ona wynosiła 46,00 zł brutto.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi  na nieruchomości , która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników i opłaty która wynosi odpowiednio:                                                

zbierane w sposób mieszany :

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty, jeśli odpady są zbierane w sposób zmieszany zł/za jedno opróżnienie
120 36,20
240 71,70
360 106,40
1100 292,70

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności niż 1500 litrów, stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,266 zł za litr.

zbierane w sposób selektywny:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny zł/za jedno opróżnienie
120 23,50
240 46,60
360 69,20
1100 190,30

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności niż 1500 litrów, stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,173 zł za litr.

W załączeniu przekazujemy deklaracje, którą po wypełnieniu przez Państwa należy dostarczyć do Urzędu Gminy Malbork ul. Ceglana 7 82-200 Malbork do 15 marca 2013 roku. Musicie Państwo w niej zdecydować czy będziecie segregować śmieci, co będzie skutkowało mniejszymi opłatami czy też będziecie zbierać odpady w sposób mieszany.

Proszę pamiętać o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbiera śmieci z Waszych nieruchomości. Należy złożyć wypowiedzenie zgodnie z warunkami zawartymi w treści umowy, którą Państwo zawarliście.

W przeciwnym razie może się okazać, że po 1 lipca br. za odbiór odpadów trzeba będzie zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Państwa umowa,  szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Należności za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2013 roku będziecie państwo uiszczać w kasie Urzędu Gminy Malbork lub na konto o numerze: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010.
Wraz z deklaracją przesyłamy również regulamin. Wszystkie inne informacje dotyczące nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uchwały obowiązujące w tym temacie znajdziecie Państwo na stronie BIP Malbork: http://www.ugmalbork.mojbip.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Malbork

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy Malbork

Marcin Kwiatkowski

Załącznik nr 1

Informujemy, że z dniem 5-03-2013r. zmienił się adres siedziby LGD
Spichlerz Żuławski. Biuro znajduje się  przy ul. Plac Słowiański 17, pok. 211, 82-200 Malbork (budynek Starostwa Powiatowego)
Nr tel do biura LGD: 55 261 31 46 lub 512 600 669