Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Ankieta do wypełnienia przez mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Ankieta do pobrania:

analiza_potrzeb___ankieta

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski

zaprasza na bezpłatne

Szkolenie lokalnych liderów pn. Świadomość obywatelska -
jak ją pobudzić?

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: stowarzyszeń, Gminnych Ośrodków Kultury i Sportu, fundacji, działających na terenie Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski”.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Ø Wprowadzenie do aktywności, czyli jak „zaszczepić aktywność”
 • Ø „Jak zapanować nad pomysłami?”
 • Ø Człowiek, podstawowy impuls w działaniu
 • Ø By grupa trzymała pion …
 • Ø Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze
 • Ø Merytorycznie i formalni
 • Ø Europa dla aktywnych

Termin  szkolenia:

 • Ø 23 marca 2015 r.  w Malborku ul. Plac Słowiański 17 (budynek Starostwa Powiatowego) w godz. 9:00 do 16:00

Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas
tel./fax.: (55) 261-31-46 lub  wyślij e-mail na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl.

formularz zgłoszenia szkolenie 23-03-2015

KONSULTACJE!

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU ZAPRASZA NA KONSULTACJE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA:

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 515 OD GRANICY M. MALBORK DO GRANICY WOJEWÓDZTWA”

1. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Prezentacja rozwiązań projektowych dotyczących w/w zadania na odcinku gminy Malbork. Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 o łącznej długości ok. 30,6km.

2. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

2. TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI

Gmina Malbork – Środa 18 lutego 2015 roku, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej

W 2014 roku w Gminie Malbork był realizowany projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork„. Projekt ten był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W naszej gminie dzięki temu projektowi funkcjonują  dwa oddziały przedszkolne. Pierwszy znajduje się w Zespole Szkół w Gminie Malbork a drugi w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej. Wychowaniem przedszkolnym w tych oddziałach objętych zostało 62 dzieci w tym 32 dziewczynki oraz 30 chłopców w wieku 5 lat i 6 lat.

W ramach przeprowadzonego projektu w Zespole Szkół w Gminie Malbork oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej:

 • utworzono nowy plac zabaw dla dzieci,
 • dostosowano wyodrębnioną przestrzeń przedszkolną do potrzeb dzieci młodszych,
 • wyposażone zostały sale dydaktyczne w niezbędny sprzęt umożliwiający rozwój edukacyjny dzieci,

Całkowity koszt projektu wyniósł 100.913,73 zł i został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bezpłatne konsultacje!

Odwołanie przetargu z dnia 02.01.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu!

Ogłoszenie o przetargu!

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok