Wpisy z miesiąca:
Kategorie

OFICJALNE OTWARCIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ TRAGAMIN-LASOWICE WIELKIE

Dnia 04 czerwca 2013 roku w miejscowości Tragamin miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki pieszo- rowerowej, która powstała w związku z realizacją projektu pt. ” Budowa ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości Tragamin do Lasowice Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej”. W uroczystości udział wzięli m. in.: Wójt Gminy Malbork- Julian Grzanko, Zastępca Wójta Gminy Malbork- Marcin Kwiatkowski, Przewodniczący Rady oraz radni Gminy Malbork oraz wykonawca inwestycji- Zbigniew Hrynkiewicz .Po uroczystym przecięciu wstęgi, wszyscy przybyli goście udali się na mały poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich.

Ścieżka ta połączyła dwie miejscowości Tragamin oraz Lasowice Wielkie. Długość ciągu pieszo- rowerowego wynosi 1,61 km długości. Całkowita wartość wykonanej inwestycji wyniosła 713.535,89 zł, otrzymane dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  wyniosło 446.787,95 zł, co stanowiło 62,62 % wartości całego projektu.