Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Zastępca Wójta

Zastępca Wójta – Pan Wojciech Łukasiewicz podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta. Pełni nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzi sprawy związane z doskonaleniem kadr i nad przygotowaniem projektów uchwał.

Do kompetencji Zastępcy Wójta Gminy należy:

  • podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożliwości pełnienia obowiązków przez Wójta,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
  • opracowywanie projektu zmian Regulaminu,
  • opracowywanie zakresu czynności na stanowiska pracy,
  • pełnienie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  • pełnienie nadzoru nad przygotowaniem projektów uchwał,
  • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
  • koordynacja i pełnienie nadzoru nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
  • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.