Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Sekretarz

Pan Wojciech Łukasiewicz jest odpowiedzialny za opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zmian w Strukturze Organizacyjnej Urzędu, zakresów czynności na stanowiskach pracy. Sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzi sprawy związane z doskonaleniem kadr. Koordynuje sprawami związanymi z wyborami i spisami, a także pełni funkcję Urzędnika Wyborczego. Zajmuje się również rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

Wojciech Łukasiewicz