Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Sekretariat

 

Opiekę na sekretariatem sprawuje Pani Dorota Lipińska. Do jej obowiązków należy zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi i Z-cy Wójta oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, a w szczególności przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu i przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem i Z-cą Wójta, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

Dorota Lipińska - Specjalista ds. Sekretarsko-Kancelaryjnych