Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Referat Finansowo-Budżetowy

W Referacie Finansowo – Budżetowym Gminy Malbork pracuje pięć pań: Maryla Guściora, Agnieszka Wasilewska, Anna Rubiecka, Alicja Pilarska i Aleksandra Dombrowska.

Do ich zadań należy: przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów i  przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat, przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.

Maryla Guściora – Specjalista ds. księgowości budżetowej

Anna Rubiecka – Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat 

Alicja Pilarska – Referent ds. obsługi kasowej 

Agnieszka Wasilewska – Inspektor ds.podatków i opłat 

Aleksandra Dombrowska – Referent ds. księgowości budżetowej 

  • pokój nr 6
  • tel./fax: tel./fax: (055) 647 28 07 wew. 12