Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczącym Rady Gminy Malbork jest Pan Michał Błachut.  Do jego kompetencji należy:

  • zwoływanie sesji Rady, prowadzenie jej obrad,
  • reprezentowanie Rady na zewnątrz, koordynowanie współpracy Rady z wójtem,
  • przyjmowanie skarg na pracę radnych, komisji i wójta oraz przedstawianie ich Radzie.