Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Ochrona środowiska, grunty

A może planujesz kupić działkę budowlaną? Pani Dorota Cielasińska – podinspektora ds.  rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami oraz melioracji należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości, rolnictwa i gospodarką wodną z pewnością nam w tym pomoże.

Do jej zadań należy gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i w zarząd, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich, ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Dorota Cielasińska – Podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska,geodezji, gospodarki gruntami i melioracji